Gezocht Gouwcommissaris

Beste gouw Limburg,
De termijn van onze huidige gouwcommissaris Kevin zal op het einde van dit scoutsjaar (september) jammer genoeg aflopen.
Daarom starten wij onze zoektocht naar nieuwe kandidaten voor deze functie.
Nu wat houdt deze functie juist in?
De gouwcommissaris is verantwoordelijk voor het spel (pedagogische) van scouting in de gouw.
Hij is in het bijzonder belast met :
- Het leiden van de gouwcommissie
- Het coördineren, het animeren en het vormen van de gouwtakploegen
- De verantwoordelijkheid voor de vorming in samenwerking met de AGC vorming
- Het vertegenwoordigen van de gouw op de verbondsraad
- Het vertegenwoordigen van de gouw in de verbondscommissie
- Het instaan voor de doorstroming van informatie vanuit de gouwcommissie en vanuit de verbondscommissie naar de gouwraad en omgekeerd
- Het voorzien van vertegenwoordiging vanuit de gouwtakploegen in de commissariaten - het verzorgen van de public relations - de behartiging van de participatie in het jeugdbeleid
Een gouwcommissaris wordt verkozen door de gouwraad, doorgaans voor een termijn van 3 jaar.
Een gouwcommissaris maakt deel uit van het gouwbureau en wordt aanzien als een trekkend en aanwezig persoon in de gouw.
Indien je kandidaat bent, gelieve dan een mail met een korte motivatie over te maken aan gv@gouwlimburg.be.
Indien je nog vragen hebt mag je ook altijd een mailtje sturen naar gc@gouwlimburg.be.
Alvast bedankt,
Mathias Vandenbroucke | Gouwvoorzitter
Gouw Limburg
Vredestraat 6
3500 Hasselt