Gouw beheerder

Functieomschrijving Gouw Beheerder (GB)

Een gouwbeheerder is iemand...

 • met zin in scouting
 • die gedreven is om aan de slag te gaan
 • die leergierig is en interesse heeft hoe de werking in elkaar zit op gouw- en verbondsniveau
 • met zin in uitwisseling  
 • die een aanspreekpunt en een spreekbuis vormt
 • die zijn kennis deelt binnen de gouw
 • die transparant en open communiceert
 • die beheersmatige thema's op een verstaanbare manier vertaalt voor de groepen, districten en groepen

Een gouwbeheerder organiseert...

 • interactie en uitwisseling tussen gouwraadsleden
 • de gouwraad
 • de inhoudelijke en praktische werking van de gouw samen met de voorzitter en de commissaris
 • de financiële opvolging van de districten en de gouw
 • ...

Een gouwbeheerder neemt deel aan...

 • de gouwraad (maximaal één keer per maand)
 • gouwevenementen
 • beheerscommissie (maximaal één keer per maand)
 • het gouwbureau (overlegmomenten met gouwvoorzitter, gouwcommissaris en gouwbeheerder)
 • de verbondsraden (vier keer per jaar)
 • ...